Zwroty i reklamacje

Zwroty

  • Termin (zwrotu) odstąpienia od  umowy zawartej na  odległość wynosi 14 dni od  momentu wydania rzeczy, a  do  zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  • Oświadczenie o  odstąpieniu od  umowy Konsument może złożyć na  formularzu: Indigo_-_formularz_zwrotu
  • Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  • Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od  której odstąpił na  własny koszt i  ryzyko, na adres:

Przyjmujemy tylko zwroty zamówień złożonych na stronie www.indigoostroleka.pl , w innym przypadku przesyłka zostanie odesłana na koszt konsumenta.

Łukasz Mierzejewski.
ul. Henryka Dobrzańskiego 11
07-410 Ostrołęka
Polska

Reklamacja

W przypadku pojawienia się w Produkcie/Urządzeniu, w okresie rękojmi lub gwarancji, wady fizycznej Produktu/Urządzenia, Klient ma prawo zgłosić reklamację.

Klient powinien zgłosić reklamację za pomocą formularza reklamacyjnego:Indigo_-_formularz_reklamacyjny_(konsument)

Reklamowany Produkt/Urządzenie razem z wypełnionym formularzem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu Produktu/Urządzenia i kartą gwarancyjną (w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji) należy dostarczyć na adres:

Łukasz Mierzejewski.
ul. Henryka Dobrzańskiego 11
07-410 Ostrołęka
Polska

Dystrybutor zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.